Bureau VTV

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Kinderopvang in 2004 is Bureau VTV vaste partner van GGD-en
in Nederland wat betreft de basisscholing Toezicht Kinderopvang voor beginnende toezichthouders
kinderopvang. Ook verzorgt Bureau VTV diverse bijscholingstrajecten en in-company- trainingen voor
toezichthouders kinderopvang.
Vanuit de samenwerking met Bureau VTV, heeft Helder & van Pas in april 2019 de bedrijfsactiviteiten
van Bureau VTV overgenomen. Jaap Tulp en Jessie Vogelsangs van Helder & van Pas Opleidingen zijn
experts met ruime ervaring en passie op het gebied van wet- en regelgeving kinderopvang. De
vertrouwde naam van Bureau VTV voor Scholing Toezicht Kinderopvang bleef, maar kreeg met Jaap
en Jessie als trainers nieuw elan.
Vanuit innovatie en kwaliteit spelen wij in op datgene wat een inspecteur nodig heeft voor het
uitvoeren van dit dynamische vak!
Jaap Tulp & Jessie Vogelsangs

Ons aanbod:

Scholing Toezichthouder Kinderopvang

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Kinderopvang in 2004 is Bureau VTV partner van GGD-en in
Nederland voor het verzorgen van de opleiding van de Toezichthouders kinderopvang. Deze scholing
is ook toegankelijk voor deelnemers die niet in dienst zijn bij een GGD.
De scholing geeft je kennis en inzicht in het beroep van toezichthouder en wordt ook door
beginnende toezichthouders gevolgd.
Los van het feit dat je meer kennis en inzicht krijgt in het beroep van toezichthouder wat je kan
helpen in je zoektocht of toezichthouder een beroep is dat bij je past, zal de opleiding je zeker ook
helpen binnen ieder ander beroep dat kinderopvang gerelateerd is. De kennis en vaardigheden die je
opdoet helpen je bijvoorbeeld ook als leidinggevende, beleidsmedewerker, coach etc.

Scholing op maat voor GGD-inspecteurs

Naast de specifieke opleiding voor startende inspecteurs kinderopvang verzorgt Bureau VTV ook
teamcoachingsbijeenkomsten, deskundigheidsbevorderingstrajecten en individuele
begeleidingstrajecten voor GGD inspecteurs. Bijvoorbeeld in het kader van uniform werken of
oordeelsvorming. Wil je hierover meer informatie?

Workshops voor kinderopvangorganisaties

Voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus bestaat de mogelijkheid een workshop of

training te laten verzorgen voor pedagogisch medewerkers, management of beleidsmedewerkers
om zich te laten informeren over de Wet Kinderopvang. Met deze kennis kunnen zij zich beter
voorbereiden op de GGD Inspectie. Als je hierover graag meer wilt weten, laat dan een berichtje
voor ons achter op de contactpagina.