Passie voor Peuters

Vanuit passie mogen werken met peuters, dat is het uitgangspunt van de scholing “Passie voor Peuters”. Helder & van Pas Opleidingen heeft een innovatieve en eigentijdse visie op scholing.   

We koppelen de theorie aan de praktijk vanuit het pedagogisch beleid van de organisatie. De pedagogisch coach(es) en pedagogisch beleidsmedewerker(s) hebben hierin een cruciale rol en worden dan ook betrokken bij de scholing. Dit alles doen we op een leuke, praktische en inspirerende manier waarbij de pedagogisch medewerker in de hoofdrol staat!  

Werken met peuters vraagt specifieke vaardigheden en competenties van pedagogisch medewerkers. In de scholing Passie voor Peuters inspireren wij professionals om een kwaliteitsimpuls aan de peuteropvang te geven. Tijdens de scholing worden medewerkers uitgedaagd om op de juiste manier naar kinderen te kunnen kijken en luisteren. En daarmee goed  aan te kunnen sluiten bij de (individuele) behoeften van de peuters. Dit doen wij door het verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden. Hierbij staat niet de methodiek, maar het pedagogisch handelen van de medewerkers centraal!

Inhoud van de scholing

‘Passie voor Peuters’ is een praktische en inspirerende scholing die aansluit bij het niveau van de pedagogisch medewerker. 

Deze scholing kan ingezet worden als kwaliteitsimpuls binnen reguliere peuteropvang, maar voldoet ook aan het wettelijk kader voor ve. 

Volgens de wet kinderopvang dienen alle pedagogisch medewerkers die op een ve-locatie met peuters werken, jaarlijks nageschoold te worden. Deze nascholing moet zijn opgenomen in het opleidingsplan van de locatie. Daarnaast dient elke ve- locatie 16 uur ve te bieden voor alle doelgroep-peuters. 

De wet stelt eisen aan de inhoud van het opleidingsplan, in deze brochure beschrijven wij per bijeenkomst welke aspecten vanuit de wet aan bod komen. Tevens bevat dit ook een beschrijving van de resultaatgebieden vanuit het functieprofiel pedagogisch medewerker. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Ontwikkeling van het peuterbrein 
 • Welbevinden en betrokkenheid
 • Afstemming op de verschillende ontwikkelingsgebieden van de ontwikkeling van de peuter
 • De professional met passie voor peuters
 • De fysieke en emotionele omgeving waarin de peuter zich ontwikkelt 
 • Ouderbetrokkenheid en pedagogisch partnerschap
 • Doorgaande lijnen
 • Indien van toepassing, kwalitatief inhoud geven aan 16 uur VVE aanbod

Meer informatie over de inhoud van de verschillende bijeenkomsten? Download dan onze brochure.

Optioneel

 • Pedagogisch coaching en bijbehorende verantwoording voor de GGD inspectie
 • Verzorging van het nascholingsplan van de (ve-) locatie 
 • Ouderbijeenkomst “Passie voor Peuters”. 
 • Verdiepingsbijeenkomst
 • Betrekken van pedagogisch coaches en beleidsmedewerker in de training en implementatie binnen de organisatie (verbinding beleid / kennis en coaching)

Voor wie?

De scholing is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die werken met peuters, zowel binnen de reguliere peuteropvang als op ve- locaties.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bij deze scholing bedraagt ongeveer 10 uur per persoon. Dit bestaat uit:

 • Introductie opdracht voorafgaand aan de scholing
 • 3 bijeenkomsten
 • Huiswerkopdracht na bijeenkomst 1 en 2.

Studiemateriaal

Wij zorgen voor passend studiemateriaal dat aansluit bij de inhoud van de scholing. Het benodigde studiemateriaal wordt verspreid door ons en is daarna in eigendom van de deelnemer. Iedere deelnemer ontvangt een eigen scholingsmap met materialen voor eigen gebruik.

Naast opdrachten en oefeningen bevat deze map ook informatieve artikelen. Uitsluitend met toestemming van de trainer mag het materiaal verder verspreid worden. De deelnemer ontwikkelt tijdens de scholing een persoonlijke reflectiemap.

Kwalificatie

Na afloop ontvangen de deelnemers het certificaat “Passie voor Peuters” van Helder & van Pas Opleidingen waarmee, indien gewenst, de nascholing ve aantoonbaar kan worden gemaakt voor de inspectie. 

Om het certificaat te ontvangen geldt een aanwezigheidsplicht van 100%.

Kosten

Wij bieden deze scholing in-company aan voor groepen van maximaal 16 deelnemers. Deze scholing is vrijgesteld van btw. De kosten bedragen € 5450,- per groep, inclusief materialen, certificaten en reiskosten. Dit is dus al vanaf € 340,- per deelnemer!

Van deze scholing is ook een online variant beschikbaar (€ 4950,- per groep) waarbij we heel bewust kiezen voor online lessen en niet voor e-learning. De groepen van de online scholing bestaan uit maximaal 12 deelnemers.

Locatie

Wanneer we de scholing in-company geven, betekent dit dat wij bij jullie op locatie komen om de training te geven.

Meer weten?

Meer informatie over de scholing en de inhoud van de verschillende bijeenkomsten?

Trainers

 • Jessie Vogelsangs

  Als pedagogisch medewerker doorgegroeid naar trainer en vennoot bij Helder & van Pas, blijft Jessie graag betrokken bij de dagelijkse uitvoering in de kinderopvang. Het vertalen van (organisatie)beleid naar praktijk is voor haar een belangrijke drijfveer bij het trainen.

 • Hanneke Vullings

  Hanneke is een bevlogen trainer met hart voor kinderopvang. Vanuit haar jarenlange werkervaring in kinderopvang en onderwijs, weet zij theorie en praktijk naadloos te verbinden. Inspirerend voor deelnemers en gedreven voor oprechte aandacht voor het jonge kind!

Reacties van cursisten

Veel geleerd, alles opgefrist en toepasbaar in mijn / ons werk

De avonden waren leerzaam en er waren geen stiltes of momenten van verveling.

Ik vond het een hele fijne scholing,
heb veel geleerd over baby’s én over mezelf, dank jullie!

Hele waardevolle cursus, had geen minuut willen missen!
Heel erg bedankt.

Ik ben heel tevreden over de scholing, beter / leerzamer dan ik had verwacht.
Het bewust worden van hoe je werkt.
Heel goed opgebouwde informatie en scholing.

Wat hebben jullie het op een fijne manier gedaan, veel variatie.

Hierdoor bleef alles zo helder in je hoofd hangen.

Een duidelijke cursus met passie gegeven!