Passie voor Peuters

Vanuit passie mogen werken met peuters, dat is het uitgangspunt van de training “Passie voor Peuters”. Helder & van Pas Opleidingen heeft een innovatieve en eigentijdse visie op training en scholing.   

We koppelen de theorie aan de praktijk vanuit het pedagogisch beleid van de organisatie. De pedagogisch coach(es) en pedagogisch beleidsmedewerker(s) hebben hierin een cruciale rol en worden dan ook betrokken bij de training. Dit alles doen we op een leuke, praktische en inspirerende manier waarbij de pedagogisch medewerker in de hoofdrol staat!  

Werken met peuters vraagt specifieke vaardigheden en competenties van pedagogisch medewerkers. In de training Passie voor Peuters inspireren wij professionals om een kwaliteitsimpuls aan de peuteropvang te geven. Tijdens de scholing worden medewerkers uitgedaagd om op de juiste manier naar kinderen te kunnen kijken en luisteren. En daarmee goed  aan te kunnen sluiten bij de (individuele) behoeften van de peuters. Dit doen wij door het verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden. Hierbij staat niet de methodiek, maar het pedagogisch handelen van de medewerkers centraal!

Inhoud van de training

‘Passie voor Peuters’ is een praktische en inspirerende training die aansluit bij het niveau van de pedagogisch medewerker. 

Deze training kan ingezet worden als kwaliteitsimpuls binnen reguliere peuteropvang, maar voldoet ook aan het wettelijk kader voor ve. 

Volgens de wet kinderopvang dienen alle pedagogisch medewerkers die op een ve-locatie met peuters werken, jaarlijks nageschoold te worden. Deze nascholing moet zijn opgenomen in het opleidingsplan van de locatie. Daarnaast dient elke ve- locatie 16 uur ve te bieden voor alle doelgroep-peuters. 

De wet stelt eisen aan de inhoud van het opleidingsplan, in deze brochure beschrijven wij per bijeenkomst welke aspecten vanuit de wet aan bod komen. Tevens bevat dit ook een beschrijving van de resultaatgebieden vanuit het functieprofiel pedagogisch medewerker. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Ontwikkeling van het peuterbrein 
 • Welbevinden en betrokkenheid
 • Afstemming op de verschillende ontwikkelingsgebieden van de ontwikkeling van de peuter
 • De professional met passie voor peuters
 • De fysieke en emotionele omgeving waarin de peuter zich ontwikkelt 
 • Ouderbetrokkenheid en pedagogisch partnerschap
 • Doorgaande lijnen
 • Indien van toepassing, kwalitatief inhoud geven aan 16 uur VVE aanbod

Meer informatie over de inhoud van de verschillende bijeenkomsten? Download dan onze brochure.

Optioneel

 • Pedagogisch coaching en bijbehorende verantwoording voor de GGD inspectie
 • Verzorging van het nascholingsplan van de (ve-) locatie 
 • Ouderbijeenkomst “Passie voor Peuters”. 
 • Verdiepingsbijeenkomst
 • Betrekken van pedagogisch coaches en beleidsmedewerker in de training en implementatie binnen de organisatie (verbinding beleid / kennis en coaching)

Voor wie?

De training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die werken met peuters, zowel binnen de reguliere peuteropvang als op ve- locaties.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bij deze scholing bedraagt ongeveer 10 uur per persoon. Dit bestaat uit:

 • Introductie opdracht voorafgaand aan de scholing
 • 3 bijeenkomsten
 • Huiswerkopdracht na bijeenkomst 1 en 2.

Studiemateriaal

Wij zorgen voor passend studiemateriaal dat aansluit bij de inhoud van de training. Het benodigde studiemateriaal wordt verspreid door ons en is daarna in eigendom van de deelnemer. Iedere deelnemer ontvangt een eigen trainingsmap met materialen voor eigen gebruik.

Naast opdrachten en oefeningen bevat deze map ook informatieve artikelen. Uitsluitend met toestemming van de trainer mag het materiaal verder verspreid worden. De deelnemer ontwikkelt tijdens de training een persoonlijke reflectiemap.

Kwalificatie

Na afloop ontvangen de deelnemers het certificaat “Passie voor Peuters” van Helder & van Pas Opleidingen waarmee, indien gewenst, de nascholing ve aantoonbaar kan worden gemaakt voor de inspectie. 

Om het certificaat te ontvangen geldt een aanwezigheidsplicht van 100%.

Kosten

Wij bieden deze training in-company aan voor groepen van maximaal 16 deelnemers. Deze scholing is vrijgesteld van btw. De kosten bedragen € 4.720,- per groep, inclusief materialen, certificaten en reiskosten. Dit is dus al vanaf € 295,- per deelnemer!

Deze training is ook op open inschrijving beschikbaar én er is een online variant van deze training, waarbij we heel bewust kiezen voor online lessen en niet voor e-learning. De groepen van de online training bestaan uit maximaal 12 deelnemers. De online training kan zowel in-company als op open inschrijving gevolgd worden.

Locatie

Wanneer we de training in-company geven, betekent dit dat wij bij jullie op locatie komen om de training te geven.

Op 3 november 2022 start er een online training in de avonduren.

Meer weten?

Meer informatie over de training en de inhoud van de verschillende bijeenkomsten?

Trainers

 • Jessie Vogelsangs

  Als pedagogisch medewerker doorgegroeid naar trainer en vennoot bij Helder & van Pas, blijft Jessie graag betrokken bij de dagelijkse uitvoering in de kinderopvang. Het vertalen van (organisatie)beleid naar praktijk is voor haar een belangrijke drijfveer bij het trainen.

 • Hanneke Vullings

  Hanneke is een bevlogen trainer met hart voor kinderopvang. Vanuit haar jarenlange werkervaring in kinderopvang en onderwijs, weet zij theorie en praktijk naadloos te verbinden. Inspirerend voor deelnemers en gedreven voor oprechte aandacht voor het jonge kind!

 • Muriël Schrijver

  Muriël beschikt over ruime ervaring in de kinderopvang, met name als leidinggevende, kwaliteitsmedewerker en pedagogisch coach. Muriël richt zich met name op de pedagogische inhoud binnen organisaties vanuit coaching en training. Het is haar passie om mensen in hun kracht te zetten en tot ontwikkeling laten komen door vertrouwen, dit zul je ook ervaren tijdens haar trainingen!

Geplande data

 • 03-11-2022
  / 17-11-2022 / 01-12-2022
  Online

Reacties van cursisten

Veel geleerd, alles opgefrist en toepasbaar in mijn / ons werk

De avonden waren leerzaam en er waren geen stiltes of momenten van verveling.

Ik vond het een hele fijne scholing,
heb veel geleerd over baby’s én over mezelf, dank jullie!

Hele waardevolle cursus, had geen minuut willen missen!
Heel erg bedankt.

Ik ben heel tevreden over de scholing, beter / leerzamer dan ik had verwacht.
Het bewust worden van hoe je werkt.
Heel goed opgebouwde informatie en scholing.

Wat hebben jullie het op een fijne manier gedaan, veel variatie.

Hierdoor bleef alles zo helder in je hoofd hangen.

Een duidelijke cursus met passie gegeven!