VE-Vliegende start

Jezelf inzetten als instrument om een kwalitatief hoogwaardig aanbod ve (voorschoolse educatie) neer te zetten voor peuters; dat is waar het om draait in de scholing VE-Vliegende start. Jij leert jezelf in te zetten als ve-specialist in plaats van dat je de uitvoerder bent van een ve-programma. Dit doe je ontwikkelingsgericht en vanuit welbevinden en betrokkenheid van de peuter.

De opleiding VE-Vliegende start voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld vanuit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en kwalificeert om op ve-groepen te mogen werken. De scholing heeft een doorlooptijd van maximaal 3 maanden.
De scholing VE-Vliegende start staat los van ve-programma’s en kan dus gevolgd worden ongeacht het programma dat jullie volgen op de groep. Je krijgt alle tools in handen om een gestructureerd, betekenisvol en thematisch ve-aanbod neer te zetten. Een onmisbare basis voor elke ve-professional!

Inhoud van de scholing

VE-Vliegende start is een praktische en inspirerende scholing die aansluit bij het niveau van de pedagogisch medewerker. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het werken met programma’s voor voor-en vroegschoolse educatie
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van voorschoolse educatie
 • Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen
 • Vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie

Wil je meer informatie over de inhoud van de verschillende bijeenkomsten? Download dan onze brochure.

Studiemateriaal

Wij zorgen voor passend studiemateriaal dat aansluit bij de inhoud van de scholing. Iedere deelnemer ontvangt een eigen scholingsmap met materialen voor eigen gebruik. Naast opdrachten en oefeningen bevat deze map ook informatieve artikelen. De deelnemer ontwikkelt tijdens de scholing een persoonlijke reflectiemap.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bij deze scholing bedraagt ongeveer 54 uur per persoon. Dit bestaat uit:

• 12 bijeenkomsten á 3,5 uur

• Huiswerkopdracht na bijeenkomst 2,4,6,8 en 10 á 2 uur

 • Bijwerken portfolio á 2 uur

De bijeenkomsten worden georganiseerd binnen een tijdsbestek van maximaal 3 maanden.
Dit betekent dat deelnemers binnen maximaal drie maanden volledig ve-gekwalificeerd zijn!


Voor Wie?

De scholing is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die werken met peuters, zowel binnen de reguliere peuteropvang als op ve- locaties.
De scholing wordt gegeven op mbo-niveau.

Kwalificatie

Na afloop ontvang je het certificaat “VE-Vliegende start” van Helder & van Pas Opleidingen waarmee wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die worden gesteld vanuit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en kwalificeert* om op ve-groepen te mogen werken. Om het certificaat te ontvangen geldt een aanwezigheidsplicht van 100% en een voldoende beoordeling voor de afronding van het portfolio.

* 3F is geen onderdeel van deze scholing. Voor het behalen van een 3F certificaat (indien nodig) kan een externe opleiding worden gevolgd.

Kosten

In company
Wij bieden deze scholing in-company aan voor groepen van maximaal 16 deelnemers. De kosten per groep bedragen € 23.000, -. Dit is dus al vanaf € 1437,50,- per deelnemer. Deze scholing is vrijgesteld van btw en inclusief materialen, certificaat en reiskosten.

Locatie

Wanneer de scholing in-company wordt gegeven, dan betekent dit dat wij bij jullie op locatie komen om de scholing te geven.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze scholing en de inhoud van de bijeenkomsten?

Trainers

 • Hanneke Vullings

  Hanneke is een bevlogen trainer met hart voor kinderopvang. Vanuit haar jarenlange werkervaring in kinderopvang en onderwijs, weet zij theorie en praktijk naadloos te verbinden. Inspirerend voor deelnemers en gedreven voor oprechte aandacht voor het jonge kind!

 • Liesbeth Warmerdam

  Liesbeth Warmerdam

 • Rian van der Zee

  Rian van der Zee

Reacties van cursisten

Veel geleerd, alles opgefrist en toepasbaar in mijn / ons werk

De avonden waren leerzaam en er waren geen stiltes of momenten van verveling.

Ik vond het een hele fijne scholing,
heb veel geleerd over baby’s én over mezelf, dank jullie!

Hele waardevolle cursus, had geen minuut willen missen!
Heel erg bedankt.

Ik ben heel tevreden over de scholing, beter / leerzamer dan ik had verwacht.
Het bewust worden van hoe je werkt.
Heel goed opgebouwde informatie en scholing.

Wat hebben jullie het op een fijne manier gedaan, veel variatie.

Hierdoor bleef alles zo helder in je hoofd hangen.

Een duidelijke cursus met passie gegeven!